اخبار تجارت الکترونیک

الان در تمام دنیا چه اتفاقی می افتد؟

رویدادهای جهان چه تاثیری بر کسب و کار شما خواهند داشت؟

Dropshipping یک مدل تجاری بین المللی است و مهم است بدانید در صنعت چه اتفاقی می افتد. 

بیایید با آخرین اخبار جهان به روز بمانیم و روند را دنبال کنیم.